CONFALT

CONFALT je asfaltom viazaná konštrukcia, ktorej dutiny sú vyplnené mierne tekutou maltou Contec.  Tá sa rýchlo zmršťuje a tuhne, takže nedochádza k vytváraniu puklín a prasklín na ošetrenom povrchu podlahového povlaku. Contec vypĺňa dutiny medzi prísadami a zabezpečuje tak pevnosť a stabilitu celého povrchu. Táto konštrukcia v sebe spája pružnosť asfaltu s pevnosťou charakteristickou pre CONFALT.

CONFALT je vhodný pre použitie u vysoko zaťažovaných bezšpárových povrchov u ktorých bežný asfalt nevyhovuje.

CONFALT je vhodný pre povrchové úpravy všetkých podkladov, ako napríklad povrchových vrstiev na báze cementu, asfaltu, betónu alebo ocele.Vďaka rýchlemu tuhnutiu je možné cesty sanované CONFALTom po 4 - 6 hod. uviesť do plnej prevádzky

Pokladá sa v dvoch pracovných operáciách. Na penetrovaný povrch sa najprv položí a zhutní asfaltom viazaná nosná vrstva ( 3 - 4 cm ) pomocou cestného finišera. Táto konštrukcia sa skladá z hrubých prísad ( frakcie 5 - 8 alebo 8 - 11 mm ), obalených zmesou asfaltu, vápencovej výplne a stabilizujúcich buničinových vlákien. V druhej pracovnej operácii sú dutiny  v nosnej konštrukcii vyplnené Confaltovou maltou bez akejkoľvek vybrácie, ktorá sa vtiera pomocou gumových stierok, takže na povrchu vznikne rovnomerná štruktúra.

Výhody:

  • má hustú mikroštruktúru, stabilnú formu a vykazuje mimoriadnu odolnosť aj za agresívnych podmienok
  • je stály voči pôsobeniu ropných látok, posypových solí atď.
  • je vyvinutý hlavne na podlahy skladových hál, dielni, letiskových a prístávacích plôch, mostov a podobných úsekov vystavovaných značnej záťaži
  • je vhodný všade tam, kde dochádza k výrazným teplotným výkyvom

Spotreba cementovej malty  15 kg / m2 - pri 3 cm

Z 15 kg CONFALTu v zmesi s vodou pripravíme asi 14 l hotovej malty CONFALT

Balenie

15 kg vrecia na paletách po 750 kg

Miešanie

Asfaltová zmes sa premieša pomocou bežného zariadenia na miešanie asfaltu. CONFALTová malta sa mieša za normálnych okolností na stavenisku v miešačke s núteným miešaním. Kapacita miešania a výkon miešačky sú rozhodujúce pre racionálne ukladanie zmesi.

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakty Priemyselné podlahy:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk